Skoleåret 24/25

Haslev Idrætsefterskole 076

Kære forældre og elever på årgang 2024-25.

På denne side vil vi give jer information om det kommende skoleår, indtil I får adgang til vores intrasystem Viggo ved skolestart i august 2024.

Nye elevers aften 10. april 2024 - se program her

Materialer fra Nye elevers aften 10. april 2024

Opstartsdag er søndag den 11. august 2024. Det endelige program kommer senere, men dagen starter omkring kl. 17:00.

Ansøgning om statslig elevstøtte til efterskoleopholdet

Alle elever modtager statslig elevstøtte. Støtten udmåles ud fra husstandsindkomsten på den adresse, hvor eleven har folkeregister adresse.

Skolepengene for skoleåret 2024-25 er 2830 kr. Herfra modregnes statstilskud.

I jeres e-Boks, har I modtaget et skema til ansøgning af statslig elevstøtte. Det bedes I udfylde og sende retur til skolen. Det kan gøres pr post eller på mail. Hvis man gør det på mail, skal det være som en pdf-fil – ikke som billeder. Skemaet skal sendes til info@gudenaadalen.dk

Se vejledning her

 PS.

  • Det er vigtigt, at alle felter bliver udfyldt
  • Hvis I ikke har modtaget, noget i e-boks, kan det skyldes, at vi ikke har jeres fulde cpr-nummer.
  • Sidste frist for at sende skema er onsdag den 6. december 2023.

Lokal efterskolestøtte

Alle kan søge lokal efterskolestøtte. Hos os er kriterierne for at søge lokal efterskolestøtte, at man har en general lav indkomst eller væsentligt fald i indkomsten siden 2022. Der kommer flere informationer om dette i forbindelse med nye elevers aften 10. april 2024.

Oplysningsskema

Vi vil gerne, at I fylder dette oplysningsskema. Her vil I skulle svare på

  • Om eleven har besøgt skolen?
  • Data for elev og forældre.
  • Hvem, der har forældremyndigheden og hvem, der skal betale.
  • Spørgsmål om allergi, medicin mm
  • om eleven har modtaget særligt tilrettelagt undervisning eller boglig støtte
  • om eleven er afklaret i forhold til start på efterskole

Udfyld oplysningsskemaet her (sidste frist er onsdag den 6. december 2023)

L25

DGI afholder sit store Landsstævne (L25) sommeren 2025. Det afholdes fra mandag den 30. juni til søndag den 6. juli 2025. Traditionen tro får eleverne på Gudenaadalens Efterskole muligheden for at deltage på Efterskoleholdet. Tilmeldingen til L25 vil ske omkring efterårsferien. L25 ligger umiddelbart i forlængelse af skoleåret og bliver den 43. skoleuge. På statsstøtteskemaet vil skolepengene være beregnet ud fra 43 uger, men for de elever, der ikke ønsker at deltage i L25, bliver der lavet en omregning af skolepenge gældende for 42 uger. Der kommer yderligere informationer til nye elevers aften og før den endelige tilmelding.

Hjælp dit barn gennem årets op- og nedture (magasinet Efterskolerne - august 2022.

Hvis der skulle være spørgsmål i øvrigt, kan man skrive på st@gudenaadalen.dk