Bliv elev

For at blive elev på Gudenaadalens Efterskole, vil vi opfordre dig til at se skolen, inden du indsender en indmeldelsesblanket. Når vi har modtaget den fra dig, får du besked om det videre forløb.

Bliv elev på Gudenaadalens Efterskole

Meld dig ind på GE

Ved indmeldelsen skal du tage stilling til, hvilken linje du ønsker at have på skolen. Vi optager elever i den rækkefølge, de tilmelder sig skolen.

Du kan kun være elev på skolen i ét år, men du har mulighed for at blive skrevet op til både 9. og 10. klasse. Hvis man ønsker at blive skrevet op til 2 år, skal du indsende en indmeldelsesblanket til begge år.

Gudenaadalens Efterskole er ikke en specialefterskole, men optager et vist antal elever, der har udfordringer i deres skolegang. Udfordringerne kan være af faglig, social eller personlig karakter. For at kunne give et godt skoletilbud, er der nogle ting, vi gerne vil vide i den forbindelse.

Det er vigtigt, at du kommer forbi på et af vores åbent hus-arrangementer, så du kan mærke, at vi er den rigtige efterskole for dig.

OBS: Ved indmeldelse modtager man en bekræftelse på den mail, der er oplyst ved tilmeldingen. Herefter foregår al kommunikation pr mail. Vigtige tidspunkter: Indmeldelsesgebyr betales i marts måned ét år før skolestart – se mere under økonomi.

 

Hvis eleven og forældrene afbryder skoleopholdet i kursusperioden skal der betales for 4 ugers bruttoskolepenge. Hvis skolen tager initiativ til at afbryde samarbejdet tages det op til revision.

Hvis far og mor ikke bor sammen og har fælles forældremyndighed, er det vigtigt,at begge forældre er indforstået med, at barnet skal på efterskole.

Er du i tvivl om hvilket år du skal tilmeldes?

Læs mere her