Undervisning

Et år på efterskole, er et år, hvor du skal arbejde på at blive fagligt dygtigere.

Gudenådal 1217 Copy

På Gudenaadalens Efterskole arbejder vi med forskellige former for faglighed:

 • En personlig faglighed, hvor vi arbejder med at gøre dig til et menneske, der har betydning.
 • En social faglighed, hvor vi arbejder med respekt og tolerance.
 • En boglig faglighed, hvor vi arbejder med at gøre dig parat til ungdomsuddannelserne.
 • En faglighed i vores linjefag/valgfag.

Hverdagen veksler mellem boglig timer, gymnastik, linjefag, valgfag mm. Se eksempel på et skema.

Når du vælger Gudenaadalens Efterskole er der en række fag, der er fælles for alle.

 • morgensang, hvor der synges et par sange, er en kort fortælling/oplæsning om det at være menneske.
 • Fortælletime/aktuel orientering, hvor der fortælles fiktion, verdenshistorie, myter, sagn og om aktuelle begivenheder.
 • sangtimer, hvor vi synger ældre og nyere sange fra højskolesangbogen, DGI-sangbogen mm
 • gymnastik er et af de steder, hvor alle elevhold får en stor fællesoplevelse. Alle elever deltager i 15-18 opvisninger, der foregår i marts og april. Hvert år deltager vi i Aalborgstævnet, der altid ligger tirsdag før Skærtorsdag. Her deltager 17 efterskoler.

Der er flere arrangementer, hvor hele elevholdet er samlet om den samme oplevelse.

En af dem, er den årlige lejrskole, hvor vi kombinerer aktivitet, udfordring og samvær på en unik måde (lejrskolen er inkluderet i skolepengene).

En anden, er den årlige teateruge, hvor alle er med til at sætte et projekt op fra ingenting til færdig forestilling efter 4 dage.

9. eller 10. klasse?

Hvis du skal i 9. klasse på Gudenaadalens Efterskole, har du følgende boglige fag: dansk, engelsk, matematik, tysk, naturfag, idræt og medborgerskab (kristendom, samfundsfag og historie)

Hvis du skal i 10. klasse på Gudenaadalens Efterskole har du følgende fag: dansk, engelsk, matematik. Derudover tilbydes der undervisning i tysk og fysik. Du vælger fagene inden du starter, og det forventes, at du følger dem hele året.

 Eleverne går til folkeskolens prøver i alle obligatorisk fag.

Vejledning

Alle elever har mulighed for samtaler med en vejleder om valget af en kommende ungdomsuddannelse. I efteråret vil der være samtaler samt en foreløbig parathedsvurdering i forhold til deres uddannelsesønske. Den endelige parathedsvurdering ligger sidst på skoleåret i forhold til den valgte ungdomsuddannelse.

Vejledningen tager sit udgangspunkt i: 

 • Respekt for eleven og dennes ret til selvbestemmelse.
 • Uafhængighed og neutralitet i vejledningen.
 • Åbenhed om de rammer og vilkår, hvorunder vejledningen foregår.
 • Fortrolighed som udgangspunkt for vejledningssamtalen.
 • Saglighed i form af, at alle givne oplysninger skal være korrekte og ajourførte.

Skolens vejledere er Lisa Laycock og Flemming Hess Jensen. Udover vejledningen på skolen har alle mulighed for at kontakte den offentlige eVejledning.

Brobygning er obligatorisk i 10. klasse. Den vil foregå i perioden mellem efterårsferien og jul og eleven skal vælge 2 forskellige ungdomsuddannelser.

Skolen står for

 • Tilmelding til brobygningsugen (arrangeres i samarbejde med UU-Viborg).
 • Transport til og fra ungdomsuddannelserne.
 • Eleverne skal overnatte på efterskolen, mens de er i brobygning.