For forældre

Når man skal have et barn på efterskole, giver det selvfølgelig mange overvejelser.

Gudenådal 1829 Copy

Kære forældre

Når man skal have et barn på efterskole, giver det selvfølgelig mange overvejelser.

Hvilken skole skal vi vælge?

Det er vigtigt at besøge flere forskellige efterskoler, inden man træffer sit valg. Vi bilder os ind, at vi har en speciel ånd på Gudenaadalen. Vi bestræber os på at lave en skole hvor samtale, engagement, ansvarlig, respekt, tolerance og tillid er centrale omdrejningspunkter.

Hvad koster det?

Prisen for et efterskoleår er afhængig af husstandsindkomsten. Beregningerne går på årsopgørelsen 2 år tilbage - dvs hvis man starter i skoleåret 2023-24, er udregningen på baggrund af årsopgørelsen for 2021.

Udover skolepengene er der et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr.. Herudover kommer der ingen ekstra udgifter.

Spring i trampolin

Spring i trampolin vil i undervisningen ske under tilsyn af kompetente lærere, hvor spring i fritiden til tider kan ske under tilsyn fra lærere, der ikke har deres daglige gang i springcenteret. Gudenaadalens Efterskole anbefaler, at eleven er dækket af hjemmets ulykkesforsikring. Link til dokumentation.

Besøg skolen

I kan enten besøge os på Efterskolernes dag eller til et af vores åbent hus arrangementer.

Til Efterskolernes dag vil I blive vist rundt af eleverne og herefter vil der være mulighed for at tale med personalet i spisesalen.

Til åbent-hus arrangementerne vil der være en mere grundig orientering om skolen i skolens foredragssal. Herefter vil eleverne vise rundt og dagen slutter i spisesalen, hvor I får mulighed for at stille spørgsmål.

Hvor lang tid i forvejen skal vi sende en indmeldelsesblanket?

Hvis I skal være sikre på en plads, så skal indmeldelsen ligge ca. 3-4 år før skolestart. Vi oplever, at piger i 10. klasse hurtigst bliver fyldt op. I kan følge med på efterskolerne.dk om der er ledige pladser, eller i tabellen på siden her: Bliv elev.

Et efterskoleår er en investering i dit barns fremtid

 Der er lavet flere undersøgelser over effekten af, hvad efterskoleelever får med i "rygsækken" fra et efterskoleophold.

  • Efterskoleelever har en større procentvis gennemførelse af en ungdomsuddannelse.
  • Efterskoleelever har gennemsnitlige højere karakterer på ungdomsuddannelserne.
  • Drenge, der har gået på efterskole får et mere solidt fundament til at gennemføre en ungdomsuddannelse på.
  • Piger, der har gået på efterskole får styrket deres selvværd og får troen på egne evner
  • Efterskolerne giver lyst til videre uddannelse.
  • Efterskolerne giver et boost af selvværd.
  • Efterskolerne arbejder på, at DU skal være nogen, før DU kan blive til noget.

Har i flere spørgsmål? 

I er altid velkommen til at kontakte skolen enten på 8646 3133 eller på info@gudenaadalen.dk

Derfor valgte forældre Gudenaadalen

”Tryghed er nok ordet når vi forældre skal aflevere vores guld til en efterskole. Og det har vi med Gudenaadalens - uden tvivl! Da vi i sin tid skulle på “Efterskole tjek” nåede vi faktisk kun at tjekke en skole, nemlig Gudenaadalens Efterskole."

”Vi valgte skolen, fordi den med sit grundtvigske ståsted danner eleverne vildt godt fagligt og personligt. Og fordi skolens lærere er så motiverede på at gøre elevernes "jeg" til "vi".”

”Vi var rundt på forskellige efterskoler på efterskolernes dag. På GE var teenagerens “mavefornemmelse” helt rigtig. Hun kunne ikke specificere det nærmere. Vi fulgte mavefornemmelsen og har ikke fortrudt. Hun og vi er super glade for skolen og det skønneste personale.”