Bestyrelsen

Bag Gudenaadalens Efterskole står en skolekreds, der arbejder for at de frie skoler kan eksistere.

Skolekredsen er skolens øverste myndighed og er med til at få de overordnede rammer og ideer til i blomstre.

De frie skoler er et unikt billede på, hvordan en kreds af mennesker på god demokratisk vis, kan lave en  friskole. Du har mulighed for at blive en del af frie skoler ved engagere dig i Skolekredsen på Gudenaadalens Efterskole. 

Tilmeld dig skolekredsen her

 

Skolens bestyrelse:

Benedikte Jensen (formand)

Tranbjerg

Bestyrelse@gudenaadalen.dk

Jesper Fomsgaard(næstformand)
Klejtrup

Jens Jensen
Løgstør

Esben Terp
Ulstrup

Bente Dalsgaard
Skals

Carsten Nedergaard Kristensen
Ulstrup

Heidi Egedal
Aalestrup

Skolens formålsparagraf

Gudenaadalens Efterskole er en Grundtvig/koldsk efterskole, der med baggrund i et dansk og folkeligt livssyn vil udvikle eleven åndeligt, bogligt og fysisk.

Skolen vil gennem en tidssvarende undervisning med oplysning og oplevelse give eleven mulighed for at styrke de positive værdier i hverdagen og fremtiden. Eleven bevidstgøres om vigtigheden om at deltage i et ansvarligt og forpligtende fællesskab.

Den folkelige gymnastik har en central placering, men idræt udgør sammen med mange andre valgfag en væsentlig del af skolens hverdag.

Lidt baggrundshistorie om Gudenaadalen

I 1947 købte en kreds af mennesker på egnen Købmandsgården i Ulstrup for at lave den om til ungdomsskole. Den 2. maj 1948 startede Gudenådalens Ungdomsskole med det første elevhold med 23 piger. Dengang var der skole for pigerne om sommeren og for drengene om vinteren. Der har fra skolens start være god søgning, og derfor er skolen også blevet udbygget meget siden starten i 1948. Skolen skiftede navn til Gudenaadalens Efterskole 1. august 2012.