Om skolen

På Gudenaadalens Efterskole prioriterer vi en hverdag, hvor alle er med til at skabe fællesskabet. 

Bliv elev på Gudenaadalens Efterskole

Forventninger

Det er altid godt at have afstemt forventninger inden valg af efterskole. Vi har få, men klare forventninger til dig som kommende elev.

 • Du skal have lysten til at ville deltage.
 • Du skal møde andre med tillid og være en god kammerat.
 • Du skal være dig selv - det er du den bedste til i verden.

Du kan omvendt også forvente noget den anden vej.

 • Et personale, der møder dig i øjenhøjde.
 • En skole med gode faciliteter.
 • En aktiv hverdag.
 • En mulighed for at flytte dig fagligt, personligt og socialt.

Gudenaadalens Efterskole ligger central i Østjylland

 • Skolen ligger 500 meter fra toget, der går mellem Viborg og Langå. Det tager ca. 40 minutter til Århus og ca. 30 minutter til Viborg.
 • Der er busforbindelser til Randers og Silkeborg. Det er bus nr. 73. Det tager ca. 35 minutter til Randers og ca. 70 minutter til Silkeborg.
 • Der er ca. 20 minutter fra motorvejen ved Randers.

Lidt fakta om Gudenaadalens Efterskole

 • Der er plads til 182 elever, der fordelt på en 9. klasse og otte 10. klasser.
 • Du skal deltage i rengøringen af dit værelse samt fællesområder. De fleste skal du i begrænset omfang hjælpe til i køkkenet.
 • Alle elever har en kontaktlærer. Kontaktlæreren er den voksne på skolen, der har et særligt øje på din trivsel. Kontaktlæreren har også kontakt til hjemmet.
 • Efterskolen er en 7 dages skole og det betyder på skolen har åbent i de fleste weekender. Det betyder ikke, på du skal blive i alle weekender. Der vil være 4-5 obligatoriske weekender i løbet af skoleåret.

Grundregler

Når der søges optagelse på Gudenaadalens Efterskole, så forpligter man sig til at leve op til skolens 5 grundregler.

 1. Vi forventer en god opførsel fra dig - du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles.
 2. Drenge og piger må kun besøge hinanden mellem morgensang og aftensamling.
 3. Du har mødepligt til timer, måltider mm.
 4. Skolen er røgfri. Det gælder både alm. tobak, snus og e-cigaretter.
 5. Det er forbudt at medbringe og indtage øl, spiritus og euforiserende stoffer på skolen samt når man er på vej til skolen og på vej hjem fra skole.

Overtrædelse af grundreglerne kan medføre bortvisning.

 

Økonomi ved et efterskoleophold

 • Indmeldelsesgebyret indbetaltes i marts året før skolestart. Dette beløb tilbagebetales ikke, hvis man ikke ønsker pladser på et senere tidspunkt.  Indmeldelsesgebyret kan kun overflyttes, hvis man fravælger 9.klasse og ønsker at gå på Gudenaadalens Efterskole i 10. klasse.
 • Skolepengene dækker kost, logi, undervisning og udflugter. Der er ingen ekstra udgifter.
 • Alle får tilskud til efterskoleopholdet.
 • Hvis eleven og forældrene afbryder skoleopholdet i løbet af skoleåret, skal der betales for 4 ugers bruttoskolepenge. Hvis skolen tager initiativ til at afbryde samarbejdet, tages det op til revision.

Læs mere om økonomi her: Økonomi

 

Værdigrundlag

Læs skolens Værdigrundlag

Når du har valgt Gudenaadalen som din efterskole, så siger du også ja til følgende:

Passion – når du har valgt GE, vil du arbejde med stolthed, vilje og udstråling for det GE står for.

Engagement – når du har valgt GE, vil du med kropssprog, involvering, koncentration, rette fokus og parathed møde de udfordringer, du stilles overfor.

Ansvarlighed – når du har valgt GE, vil du stå inde for dine handlinger og handler i overensstemmelse med de aftalte normer. Du forestår det gode eksempel.

Respekt – når du har valgt GE, vil du gennem tolerance acceptere og respektere andres forskelligheder, uanset status, egenskaber eller færdigheder. Du vil respektere beslutninger, der bliver taget og vise medmenneskelighed