Økonomi

I skoleåret 2021-22 er ugeprisen 2.540 kr. Skolepengene dækker kost, logi, undervisning, lejrskole, udflugter. Der er ingen ekstra udgifter.

I marts måned året før skolestart opkræves et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr. Når beløbet er indbetalt, har man bekræftet sin plads på Gudenaadalens Efterskole. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

En startpakke på 1.900 kr. opkræves i marts måned i det år, eleven skal starte på efterskole. Startpakken indeholder skoledragt, gymnastiktøj, spillersæt, elevbilllede og nøglering.

Alle elever får statsstøtte. Størrelsen er afhængig af husstandens bruttoindkomst fratrukket AM-bidrag. Der er reduktion i husstandsindkomsten for hjemmeboende børn under 18 år.

Normalt betales skolepengene over 11 rater, men alle har mulighed for på Gudenaadalen at betale over 17 rater. Det betyder, at man har muligheden for at indbetale á conto, før skolestart for på den måde at opnå en lavere månedlig ydelse.

  • Á conto beløbets størrelse aftales individuelt med skolen og kan således tilpasses jeres ønsker.
  • Á conto indbetalingen løber over 6 måneder og starter 1.  januar det år, eleven skal starte på Gudenådalen.
  • Medio juni beregnes statsstøtten og den endelige pris på efterskoleopholdet.
  • Restbeløbet (samlet pris minus á conto indbetalingen) fordeles på 11 rater. Første betaling falder 1. august og den sidste 1. juni.


På den måde fordeles betalingen over 17 rater i stedet for 11 rater. Se eksempel på udregninger til skoleåret 2019-20.

Hvis det har interesse, kan man kontakte skolen - enten pr telefon 8646 3133 eller på info@gudenaadalen.dk

Hvad nu hvis …

  • Eleven alligevel ikke starter?

Hvis eleven ikke møder op til første skoledag, bliver det fulde beløb tilbagebetalt. Dog tilbagebetales indmeldelsesgebyr ikke.

  • Eleven starter, men afbryder opholdet?

Så gælder de regler, som står på indmeldselsesblanketten vedr. afbrudt skoleophold.

Individuel elevstøtte

Alle har mulighed for at søge individuel elevstøtte via skolen. Der bliver informeret om det på nye elevers aften og herefter vil det være muligt at ansøge.

For at komme i betragtning til den individuelle elevstøtte skal husstanden have oplevet en væsentlig ændring i husstandsindkomsten eller have en lav husstandsindkomst. Ændringerne kan bl.a. skyldes sygdom, arbejdsløshed mm.

Skolen skal have en skriftlig ansøgning med en begrundelse af, hvorfor man ønsker at komme i betragtning. Ud over ansøgningen skal kopier af forskudsopgørelse og de seneste 3 lønsedler medsendes. Hvis man søger, fordi man har tvillinger/trillinger, så skal man ikke medsende forskudsopgørelse og lønsedler.

Ansøgningen skal være på skolen senest 1. juni, det år eleven skal starte på Gudenaadalens Efterskole.

Alle ansøgninger behandles af skolens bestyrelse på bestyrelsesmøde i juni, hvorefter der udsendes brev til alle ansøgere omkring 1. juli.

Hvis eleven og forældrene afbryder skoleopholdet i kursusperioden skal der betales for 4 ugers bruttoskolepenge. Hvis skolen tager initiativ til at afbryde samarbejdet tages det op til revision.